จำกัด คุณภาพเฉลี่ยขาออก


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


จำกัด คุณภาพเฉลี่ยออก -- รุ่นสั้น

AOQL -- ที่มีคุณภาพสูงสุดในการส่งออกเฉลี่ยมากกว่าระดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีคุณภาพเข้ามาสำหรับแผนได้รับการยอมรับการสุ่มตัวอย่างและข้อกำหนดในการกำจัด หรือที่มีคุณภาพสูงสุดที่การส่งออกเฉลี่ยมากกว่าระดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีคุณภาพเข้ามาสำหรับแผนได้รับการยอมรับการสุ่มตัวอย่างและข้อกำหนดในการกำจัด


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|