ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนระคณิตศาสตร์


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนคณิตศาสตร์ RA -- รุ่นสั้น

ในความสัมพันธ์กับพื้นผิวของพื้นผิวที่ค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของออกจากรายละเอียดข้างต้นและที่ต่ำกว่าเส้นอ้างอิง (เส้นกลาง) เป็นตลอดความยาวที่กำหนดไว้ในการสุ่มตัวอย่าง


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|