สมมติฐานทางเลือก


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


สมมติฐานทางเลือก -- รุ่นสั้น

(1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกลุ่มรายการเป็นประเภทตรรกะและการตั้งชื่อประเภทที่มีชื่อเรื่องที่ characterizes กลุ่ม

(2) สมมติฐาน (โดยปกติท​​ี่มีอยู่ไม่มีผลใด ๆ ) คือเมื่อเทียบกับสมมติฐานทางเลือก (โดยปกติท​​ี่มีผลหรือว่ามีผลกระทบจากการลงชื่อเข้าใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง)


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|