ได้รับการรับรอง


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ได้รับการรับรอง -- รุ่นสั้น

การรับรองโดยร่างกายที่เป็นที่ยอมรับของสิ่งอำนวยความสะดวกความสามารถในความเที่ยงธรรมความสามารถและความซื่อสัตย์ของกลุ่มหน่วยงานบริการหรือการดำเนินงานหรือบุคคลที่จะให้บริการที่เฉพาะเจาะจงหรือการดำเนินงานที่จำเป็น คำที่มีความหมายขึ้นอยู่กับหลายภาคธุรกิจ รับรองห้องปฏิบัติการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการทดสอบโดยทั่วไปใช้วิธีการทดสอบมาตรฐาน ได้รับการรับรององค์กรด้านการดูแลสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเผด็จการและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ได้รับการยอมรับคล้ายกับการรับรองในภาคอื่น ๆ หรือการรับรองโดยร่างกายได้รับการยอมรับรับรองสำเนาถูกต้องของสิ่งอำนวยความสะดวกความสามารถในวัตถุประสงค์, ความสามารถและความซื่อสัตย์ของกลุ่มหน่วยงานบริการหรือการดำเนินงานหรือบุคคลที่จะให้บริการเฉพาะ (s) หรือการดำเนินการ (s) จำเป็นต้องใช้


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|