ความรับผิดชอบ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Accountability -- รุ่นสั้น

โฮลดิ้งเรื่องของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มที่จะตำหนิหรือการลงโทษสำหรับผลของการใช้งานระบุการทำงานหรือผลการ ความเสี่ยงที่สามารถที่บุคคลหรือกลุ่มในขณะที่มีความรับผิดชอบที่จะทำให้ผลงานหรือผลที่ไม่สามารถควบคุมทุกปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะมีตำหนิ (หรือโอนเงิน) โดยได้ไม่ถูกผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|