AMIC


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รุ่นสั้น -- AMIC

การทำงานร่วมกันการเชื่อมต่อยานยนต์มัลติมีเดีย (องค์กรที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง 5 บริษัท รถยนต์กับภารกิจของการกำหนดอัตโนมัติ industrys ชุดแรกของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟซมาตรฐานสำหรับข้อมูลยานยนต์, การสื่อสารและระบบความบันเทิง.)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|