ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


AEC -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ลักษณะคณะกรรมการวิศวกรรม

ความหมายที่ 2 :

คณะกรรมการพลังงานปรมาณู

3 ความหมาย :

สภาอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิคส์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อตั้งขึ้นมาโดยไครสเลอร์, Delco, อิเล็กทรอนิกส์และฟอร์ดเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานส่วนหนึ่งของคุณสมบัติและคุณภาพที่พบบ่อย ส่วนประกอบตามข้อกำหนดคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงรถยนต์โดยไม่มีการทดสอบส่วนประกอบในระดับเพิ่มเติม

4 ความหมาย :

ควบคุมการปล่อยยานยนต์


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|