ADSL


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ADSL -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

สายไม่ได้ส่วนสัดดิจิตอลสมาชิก (ในการใช้งานจะคล้ายกับแบบ leased line.)

ความหมายที่ 2 :

asynchronous สมาชิกบรรทัดข้อมูล [รองรับความเร็วข้อมูลมากกว่า 2 Mbps ล่อง (ให้กับผู้ใช้) และความเร็วช้าต้นน้ำ (ต่ออินเทอร์เน็ต).]


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|