AA


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


AA -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

สถาปัตยกรรมขั้นตอนวิธี

ความหมายที่ 2 :

การวิเคราะห์อื่น

3 ความหมาย :

สมาคมอลูมิเนียม

4 ความหมาย :

อนุมัติสถาปัตยกรรม ในการทำเครื่องหมายจุดนั้นในเวลาที่มีการประชุมปกติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ยานยนต์ (ASB) ซึ่งสัญญาสถาปัตยกรรมที่ถูกนำไปข้างหน้าเพื่อขออนุมัติ ผลนี้ในการส่งมอบเอกสารที่ได้รับการอนุมัติองค์กรทั่วโลกของสถ​​าปัตยกรรมใหม่ที่เสนอ (หรือการปรับเปลี่ยนที่สำคัญในสถาปัตยกรรมที่มีอยู่) และยังช่วยให้การอนุมัติ (แต่ไม่ได้เงิน) เพื่อการพัฒนาที่ใช้สถาปัตยกรรมที่บิลของกระบวนการและบิล ของระดับวัสดุและอนุมัติการใช้งานสำหรับที่ระบุไว้ในปัจจุบันและ / หรือผลิตภัณฑ์การวางแผนการลงทุนในอนาคต

5 ความหมาย :

การดูดซึมอะตอม


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|