Vital Få, Nyttiga Många


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Vital Få, Användbara Många - kortversion

(1) En term Joseph M. Juran används för att beskriva Pareto principen, som han först definieras i 1950. (Principen användes mycket tidigare i ekonomi och inventeringsmetoder kontroll.) Principen antyder mest effekter kommer från relativt få orsaker, det vill säga 80% av effekterna kommer från 20% av de möjliga orsakerna. De 20% av de möjliga orsakerna kallas den "vitala få," övriga orsaker som anges som "nyttiga många." När Juran först definierades denna princip, hänvisade han till de övriga orsakerna som "triviala många", men insåg att inga problem är triviala i kvalitetssäkring, ändrade han det till "bra många." Se även "80-20 (80-20).

(2) Dessa är de få (20%) oberoende variabler, som bidrar till max (80%) av den totala variationen. Dessa identifieras genom Pareto diagram och design av experiment.


 


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|