Kapacitet Yield


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Genomströmningen Yield - kortversion

Sannolikheten att någon produkt eller tjänst som passerar genom en viss process steg utan en defekt eller fel.


Genomströmningen livslängd - lång version

Genomströmningen ger vet också som förste passerar avkastning (FPY), definieras som det antal enheter som kommer ut av en process dividerat med antalet enheter att gå in i den processen under en angiven tidsperiod. Bara bra enheter utan omarbetningar räknas som kommer ut från en individuell process. Även relaterade "första gången avkastning" (fty) är helt enkelt det antal bra tillverkade enheter delat med det totala antalet enheter som går in i processen. Första gången avkastningen anser bara det som gick in i ett processteg och vad som gick ut, medan FPY lägger behandlingen av omarbetningar.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|