Supply Chain


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Supply Chain - kortversion

(1) Den serie av leverantörer till en viss process.

(2) Ett nätverk av anläggningar som upphandlar råvaror, förvandlar dem till mellanliggande utrustningsdelar och slutprodukter, och sedan levererar produkter till kunder via ett distributionssystem.


Supply Chain - långa versionen

En försörjningskedja är ett system av organisationer, människor, teknik, aktiviteter, information och resurser för att flytta en produkt eller tjänst från leverantör till kund. Supply chain aktiviteter omvandla naturtillgångar, råvaror och komponenter till en färdig produkt som levereras till slutkund. I sofistikerade system försörjningskedjan, kan produkter som används åter komma in i leveranskedjan på alla ställen där restvärdet är återvinningsbar. Försörjningskedjor länk värdekedjor.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|