Standardverk


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Standardverk - kortversion

En exakt beskrivning av varje arbetsuppgift, med angivande av cykeltid, taktstyrd, arbete sekvens av specifika uppgifter och den minsta inventering av delar till hands som behövs för att bedriva verksamheten. Alla jobb är organiserade runt mänsklig rörelse för att skapa en effektiv sekvens utan avfall. Arbetet organiseras på ett sådant sätt kallas standard (ized) arbete. De tre delar som utgör vanliga arbetet är taktstyrd, arbetar sekvens och standard-process lager (se separata uppgifter).


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på nederländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|