SAE International


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


SAE International - kortversion

Yrkesorganisation för enskilda ingenjörer och närliggande discipliner, tidigare Society for Automotive Engineers.


SAE International - långa versionen

SAE International (SAE) är en organisation för teknisk yrkesverksamma inom flyg-, bil, och kommersiella fordonsindustrin. Föreningen är en standard utvecklingsorganisation för verkstadsindustrin på motordrivna fordon av alla slag, inklusive bilar, lastbilar, båtar, flygplan och andra.

SAE International har 120.000 medlemmar världen över. Uppdraget för SAE International är att möjliggöra frivillig konsensus om standarder. SAE Stiftelsen samlar in medel för att stödja vetenskap och teknik utbildning inom elever från grundskolan fram till college.

SAE International erbjuder ett forum för företag, myndigheter, utbildningsinstitutioner och konsulter att komma överens om tekniska standarder för den globala fordons mobilitet industrin. Dessa standarder spelar en avgörande roll för att förbättra säkerheten, minska kostnaderna, öka produktiviteten, förbättra marknadsposition, vilket ger tillträde till marknaden och främja ny teknik.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|