Grundorsaken


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Grundorsak - kortversion

Ursprung eller källan till problemet.


Grundorsak - långa versionen

En grundorsak är en inledande orsak till en orsakskedja som leder till ett resultat eller effekt av intresse. Vanligen är orsaken används för att beskriva djupet i orsakskedjan om ett ingripande rimligen kan genomföras för att ändra prestanda och förhindra en oönskad resultat.

Termen roten har använts i facktidskrifter så tidigt som 1905, men bristen på en allmänt accepterad definition efter all denna tid visar att det finns mycket olika tolkningar av exakt vad som utgör en grundorsak.

De två största skillnaderna i synsätt när det gäller möjligheten att ett utfall med mer än en grundorsak


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på kinesiska | Definition på franska | Definition på italienska | Definition på spanska | Definition på nederländska | Definition på portugisiska | Definition på tyska | Definition på ryska | Definition på japanska | Definition på grekiska | Definition på turkiska | Definition på hebreiska | Definition på arabiska | Definition på svenska | Definition på koreanska | Definition på hindi | Definition på vietnamesiska | Definition på polska | Definition på thailändska