Process


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Process - kortversion

En sekvens av uppgifter (eller aktiviteter) för att leverera en produkt eller tjänst.


Process - långa versionen

Processerna förfaranden med kemiska eller mekaniska steg för att underlätta vid tillverkning av ett objekt eller objekt, vanligen utförs på en mycket stor skala. Industriella processer är de viktigaste komponenterna i den tunga industrin.

De flesta processer göra produktionen av en annars sällsynt material avsevärt billigare i pris, och därmed ändra det till en handelsvara, det vill säga den process som gör det ekonomiskt möjligt för samhället att använda materialet på en stor skala, i maskiner, eller en betydande mängd av råvaror , i jämförelse med parti eller hantverk processer. Produktion av ett specifikt material kan innebära mer än en typ av process. De flesta industriella processer resulterar i både önskade en produkt (er) och biprodukter, av vilka många är giftiga, farliga eller svåra att hantera. Mycket, mycket få processer är fristående.


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på kinesiska | Definition på franska | Definition på italienska | Definition på spanska | Definition på nederländska | Definition på portugisiska | Definition på tyska | Definition på ryska | Definition på japanska | Definition på grekiska | Definition på turkiska | Definition på hebreiska | Definition på arabiska | Definition på svenska | Definition på koreanska | Definition på hindi | Definition på vietnamesiska | Definition på polska | Definition på thailändska