Icke-parametriska tester


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Icke-parametriska tester - kortversion

Alla tester som innebär rankas data (data som kan sättas i ordning). Icke-parametriska test används ofta i stället för sina parametriska motsvarigheter när vissa antaganden om den underliggande populationen är tveksamma. Till exempel, när man jämför två oberoende stickprov, påtar i Wilcoxon Mann-Whitney test (se lista) inte att skillnaden mellan de prover som normalt distribueras, medan dess parametriska motsvarighet, gör två-sampel t-test,. Icke-parametriska tester kan, och ofta är mer kraftfull i att upptäcka befolkningen skillnader när vissa antaganden inte är uppfyllda.


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på nederländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|