Mean Squared Error aka MSE


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Mean Squared Error aka MSE - kortversion

Förväntade värdet av kvadraten på skillnaden mellan estimatorn och parametern. MSE mäter hur långt estimatorn är avstängd från vad det försöker att uppskatta, i genomsnitt i upprepade experiment. Det är ett sammanfattande mått på noggrannheten i estimator. Den kombinerar någon tendens och skattningen av överskridandet eller underskrider sanningen (bias) och variationen av estimatorn (SE).


Mean Squared Error aka MSE - långa versionen

Genomsnittlig squared error (MSE) av en estimator är ett av många sätt att kvantifiera skillnaderna mellan värden som följer av en kärna densitet estimatorn och verkliga värden av den kvantitet som skall uppskattas. MSE finns en risk funktion, vilket motsvarar det förväntade värdet av kvadraten av felet förlust eller kvadratisk förlust. MSE åtgärder medelvärdet av kvadraterna av "fel". Felet är det belopp med vilket värdet impliceras av estimatorn skiljer sig från den mängd som skall uppskattas. Skillnaden beror på slumpen eller på grund av estimatorn inte tar hänsyn till information som kan ge en mer korrekt uppskattning.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|