Market Research


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Marknadsundersökning - kortversion

Syftar till att samla in data på olika sätt (enkäter, intervjuer etc.) för att testa hypoteser om marknaden. Dessa används vanligtvis för att prognosen lång räckvidd och nyförsäljning produkt.


Marknadsundersökning - långa versionen

Marknadsundersökningar är något organiserat försök att samla information om marknader eller kunder. Det är en mycket viktig del av affärsstrategin. Termen brukar bytas med marknadsundersökningar, men kanske sakkunnig läkare vill göra en åtskillnad i att marknadsföring forskning rör specifikt om marknadsföring processer, medan marknaden forskning rör specifikt marknader.

Marknadsundersökningar är en viktig faktor för att få fördel gentemot konkurrenterna. Marknadsundersökningar innehåller viktig information för att identifiera och analysera behov på marknaden, marknadens storlek och konkurrens.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|