Undre gräns (LCL)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Undre gräns (LCL) - kort version

(1) Kontroll gräns för poäng under den centrala linjen i ett styrdiagram.

(2) En linje på ett styrdiagram används som underlag för att bedöma om avvikelser från uppgifterna i diagrammet beror på särskilda eller vanliga orsaker. Varje punkt bortom den nedre kontroll gränsen är en indikation på en speciell orsak förekommer. Denna gräns beräknas från data som samlas in på systemet, är det inte en specifikation eller som fastställts av kunder eller ledning. Symbolen är LCL.


 


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|