Viktiga produktresumén (KPC)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Viktiga produktresumén (KPC) - kort version

(1) En produkt kännetecken som kan påverka säkerheten eller regelefterlevnad, passform, funktion, prestanda eller efterföljande bearbetning av produkten.

(2) Är de produktegenskaper som påverkar kommande verksamhet, produkt funktion eller kundnöjdhet. KPCS fastställs av kunden ingenjören kvalitet representant och leverantör personal från en granskning av Design och Process FMEA-talet och måste tas av leverantören i kontrollplanen. Varje KPCS ingår i kundrelaterade tekniska krav finns som utgångspunkt och påverkar inte leverantörens ansvar att se över alla aspekter av konstruktionen, tillverkningsprocessen och kundapplikation och att bestämma ytterligare KPCS.


Viktiga produktresumén (KPC) - långa versionen

En produkt karakteristisk för vilken rimligen förväntade variationen skulle kunna påverka produktens säkerhet eller efterlevnad av statliga standarder och föreskrifter, eller sannolikt kommer att påtagligt påverka kundnöjdheten med en produkt.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|