Kano modellen


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kano Model - kortversion

Hävdar att för vissa kunders krav är tillfredsställande i proportion till den omfattning att produkten eller tjänsten är fullt funktionell. Andra är oproportionerliga. Kano analys används för att bättre förstå vilket värde din customerss plats på funktioner i din produkt eller tjänst, som kan minska risken eller tillhandahålla produkter eller tjänster att över betonar funktioner lilla importantce.


Kano Model - långa versionen

Den Kano modellen är en teori om produktutveckling och kundnöjdhet utvecklades på 80-talet av professor Noriaki Kano som klassificerar kundernas preferenser i fem kategorier:

* Attraktiva

* One-Dimensional

* Måste-Be

* Likgiltig

* Omvänd

Dessa kategorier har översatts till engelska med hjälp av olika namn (delighters / matare, satisfiers, dissatisfiers, etc.), men alla hänvisar till den ursprungliga artiklar skrivna av Kano.

Attraktiva Kvalitet Dessa attribut ger tillfredsställelse när uppnås fullt ut, men inte orsakar missnöje när de inte uppfylls. Dessa attribut som normalt inte förväntas, till exempel en termometer på ett paket mjölk som visar temperaturen i mjölken. Eftersom dessa typer av attribut kvalitet oväntat glädja kunderna är de ofta outtalade.

Endimensionella Kvalitet Dessa attribut leder till tillfredsställelse när uppfyllda och missnöje när de inte uppfylls. Dessa attribut som talar om och de som konkurrerar om. Ett exempel på detta skulle vara ett mjölk paket som sägs ha tio procent mer mjölk för samma pris kommer att resultera i nöjda kunder, men om det bara innehåller sex procent sedan kunden kommer att känna sig vilseledd och det kommer att leda till missnöje.

Måste-ha Kvalitet Dessa attribut tas för givet när uppfyllda, men resulterar i missnöje när de inte uppfylls. Ett exempel på detta skulle vara paket mjölk som läcker. Kunderna är missnöjda när paketet läcker, men när det inte läcker resultatet inte är ökad kundnöjdhet. Eftersom kunderna förväntar oss att dessa attribut och ser dem som grundläggande, då är det osannolikt att de kommer att berätta för företaget om dem när frågan om kvalitet attribut.

Likgiltig Kvalitet Dessa attribut hänvisar till aspekter som är varken bra eller dåligt, och de inte leder till vare sig kundnöjdhet eller missnöjda kunder.

Omvänd Kvalitet Dessa attribut hänvisar till en hög grad av prestation leder till missnöje och det faktum att inte alla kunder är lika. Till exempel, vissa kunder föredrar högteknologiska produkter, medan andra föredrar den grundläggande modellen av en produkt och kommer att bli missnöjd om en produkt har för många extra funktioner.

Den Kano modellen erbjuder en inblick i den produkt attribut som uppfattas vara viktiga för kunderna. Syftet med verktyget är att stödja produktspecifikationer och diskussion genom bättre utvecklingsteam förståelse. Kano modellen fokuserar på differentiera produktegenskaper, i motsats till att fokusera initialt på kundens behov. Kano också fram en metod för att kartlägga konsumenternas svar på frågeformulär på sin modell.


Chartitnow

Advertising

Definition på kinesiska | Definition på franska | Definition på italienska | Definition på spanska | Definition på holländska | Definition på portugisiska | Definition på tyska | Definition på ryska | Definition på japanska | Definition på grekiska | Definition på turkiska | Definition på hebreiska | Definition på arabiska | Definition på svenska | Definition på koreanska | Definition på hindi | Definition på vietnamesiska | Definition på polska | Definition på thailändska