Kaizen händelse (eller Kaizen Blitz)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kaizen händelse (eller Kaizen Blitz) - kort version

En kaizen händelse inträffar när en operation team arbetar tillsammans för att förbättra en viss operation. Det innebär vanligtvis en detaljerad beskrivning av det nuvarande läget i den valda verksamheten, utveckla kaizen plan för förbättring, att genomföra planen, uppföljning för att bekräfta att planen genomfördes fullständigt och korrekt, och rapportera till ledningen om händelsen och dess prestationer.


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på nederländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|