Kaizen Blitz


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kaizen Blitz - kortversion

"Ändra till det bättre." Planerad och strukturerad process förbättringsarbete som gör att en liten grupp människor att förbättra någon aspekt av sin verksamhet på ett snabbt fokuserad, sätt. Även kallad en Kaizen Event.


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition in Chinese | Definition in French | Definition in Italian | Definition in Spanish | Definition in Dutch | Definition in Portuguese | Definition in German | Definition in Russian | Definition in Japanese | Definition in Greek | Definition in Turkish | Definition in Hebrew | Definition in Arabic | Definition in Swedish | Definition in Korean | Definition in Hindi | Definition in Vietnamese | Definition in Polish | Definition in Thai