Intern Leverantörer


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Intern Leverantörer - kortversion

Är människor, maskiner eller processer leverera eller tillhandahålla produkter eller delar som de har gjort till nästa (i sekvens) arbetsområde (n). Intern Leverantörerna har möjlighet att tillfredsställa en "intern kund" genom att leverera kvalitet, i tid, varje gång, där deras interna kunder vill ha dem, hur de vill ha dem, etc. I grund och botten alla och varje avdelning är någon kund och någon leverantör. Institutioner kan ha många olika interna leverantörer och interna kunder. Om en person eller en avdelning bara har en eller flera kunder / leverantörer de ska alltid behandla dem som om de vore "uppskattade kunder" eller "värderade leverantörer."


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på nederländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|