ISE


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ISE - kortversion

Intelligent Syntes Miljö (NASA: Fullt utvecklad kommer ISE möjligt geografiskt spridda team av ingenjörer och forskare att samarbeta i en helt sensoriska, omslutande virtuell miljö där människor och datorer kan interagera även 3-dimension syn, ljud och beröring på ett beräkningsmässigt rik Uppdraget livscykel simulering.)


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på nederländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|