Kärnved


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kärnved - kortversion

Den centrala delen av en mogen träd trunck, som vanligtvis är mörkare i färgen. Det är ofta hårdare och tätare än den omgivande splintveden och inte längre transporterar vatten, eftersom det blir mättat med harts och tannin.


Kärnved - långa versionen

Kärnved är trä som har blivit mer motståndskraftiga mot röta som en följd av nedfall av kemiska ämnen (en genetiskt programmerad process). När kärnved bildas är klar, är kärnved död. En viss osäkerhet finns fortfarande om huruvida kärnved verkligen är död, då det fortfarande kan kemiskt reagera på förfall organismer, men bara en gång.

Vanligtvis kärnved ser annorlunda ut, i så fall kan ses på ett tvärsnitt, vanligtvis efter tillväxten ringarna i form. Kärnved kan (eller inte) vara mycket mörkare än levande trä. Den kan (eller inte) vara skarpt skilda från splintved. Men andra processer, som förfall, kan missfärga trä, även i vedartade växter som inte bildar kärnved, med en liknande färg skillnad, vilket kan leda till förvirring.Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på kinesiska | Definition på franska | Definition på italienska | Definition på spanska | Definition på nederländska | Definition på portugisiska | Definition på tyska | Definition på ryska | Definition på japanska | Definition på grekiska | Definition på turkiska | Definition på hebreiska | Definition på arabiska | Definition på svenska | Definition på koreanska | Definition på hindi | Definition på vietnamesiska | Definition på polska | Definition på thailändska