Enterprise Resource Planning (ERP) system


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Enterprise Resource Planning (ERP) System - kort version

(1) Ett system som integrerar ekonomi, planering, och kontrollsystem till en enda arkitektur. Exempel på SAP R / 3 system och Oracle.

(2) Att de behov som en hel organisation hänsyn ERP är i grunden en förlängning av "MRP" "Tillverkning Resources Planning" som försöker att ta reda på behov och förmåga företagets system.


Enterprise Resource Planning (ERP) System - långa versionen

Enterprise Resource Planning (ERP) integrerar intern och extern förvaltning information över en hel organisation, som omfattar ekonomi / redovisning, tillverkning, försäljning och service, kundvård, etc. ERP-system automatiserar denna verksamhet med integrerad programvara. Dess syfte är att underlätta flödet av information mellan alla affärsfunktioner innanför gränserna för organisationen och hantera anslutningar till externa intressenter. ERP-system kan köras på olika hårdvara och nätverk konfigurationer, vanligtvis anställa en databas som en lagringsplats för information.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|