Fördröjda effekter


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Fördröjda effekter - kortversion

Ett erkännande av det faktum att effekterna av åtgärder eller beslut sannolikt inte kommer att vara fullt observeras under den närmaste tid. Chefer måste ta hänsyn till detta vid fastställande eller utvärdering strategier, eller att dra slutsatser om effektiviteten i lednings-metoder eller åtgärder. En av lektionerna i detta är att i organisationer där chefer är ofta flyttas, är det vanligt att felaktigt tillskriva överföringen effekterna av de tidigare företagsledarna till chefen för närvarande på plats, vilket leder till felaktiga slutsatser om både den nuvarande och den tidigare chefens prestation och förmåga.


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på nederländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|