DES


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


DES - kortversion

Betydelse 1:

Önskas (en förkortning)

Betydelse 2:

Data Encryption Standard (utvecklat av IBM 1977. Den använder en privat 56-bitars nyckel som tillämpas på varje 64-bitars block av data. Avsändaren och mottagaren måste varje känna den privata nyckeln. Allt krypteras med DES-kryptering har 72.000.000.000.000.000 [eller 72 kvadriljon] möjliga nycklar.)

Betydelse 3:

Data Exchange Specifikation

Betydelse 4:

Design utförandefasen


 


Chartitnow

Chartitnow svenska banner

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på nederländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|