Konfliktlösning


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Konfliktlösning - kortversion

Ledningen för en konfliktsituation att komma fram till en lösning som tillfredsställer alla parter.


Konfliktlösning - långa versionen

Konfliktlösning är ett brett spektrum av metoder för att ta itu med källor till konflikt - vare sig på Inter-personlig nivå eller mellan stater - och om att finna metoder för att lösa en viss konflikt eller i att fortsätta på mindre destruktiva former än, säg, väpnade konflikter. Processer för konfliktlösning ingår i allmänhet förhandling, medling, diplomati och kreativa fredsbyggande. Termen "konfliktlösning" används ibland synonymt med villkoren tvistlösning eller alternativ tvistlösning. Processerna för skiljedom, tvister och formella processer klagomålet genom en ombudsman, är en del av tvistlösning, och därför är de också en del av "konfliktlösning".


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|