Coefficient of Multiple Korrelation


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Coefficient of Multiple Korrelation - kortversion

Ett nummer mellan 0 och 1 som anger graden av den kombinerade linjärt samband prediktor variabler X1, X2 ,..., XP till svaret variera Y. Det är en enkel korrelationskoefficient mellan predikterade och observerade värden på svaret variera.


Coefficient of Multiple Korrelation - långa versionen

Flera korrelation är ett linjärt samband mellan fler än två variabler. Det är mätt med koefficienten flera beslutsamhet, betecknas som R ^ 2, som är ett mått på plats av en linjär regression. En regression är R ^ 2 ligger någonstans mellan noll och ett (om man antar en konstant term har tagits med i regressionen), ett högre värde indikerar en starkare relation mellan variablerna, med ett värde på en som anger att alla datapunkter ligga exakt på en linje inom flerdimensionell rymd och ett värde på noll indikerar inget samband alls mellan de oberoende variablerna kollektivt och den beroende variabeln.


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|