Gjutjärn


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Gjutjärn - kortversion

Generiskt, en järn legering är kolhalten som är större än den maximala lösligheten i ausstenite på eutektisk temperatur. De flesta kommersiella gjutjärn innehåller mellan 3,0 och 4,5 wt% C, och mellan 1 och 3 vikt% Si.


 


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|