Beta Test


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Beta Test - kortversion

En extern test av förproduktion produkter. Syftet är att testa produkten före försäljning till den allmänna marknaden för alla funktioner i en bredd av konkreta situationer, för att finna systemfel som är mer benägna att visas i den faktiska användningen än i företagets mer kontrollerade interna tester.


 


Chartitnow

Advertising

Definition på ryska| Definition på franska| Definition på japanska| Definition på vietnamesiska| Definition på grekiska| Definition på polska| Definition på turkiska| Definition på portugisiska| Definition på hindi| Definition på svenska| Definition på arabiska| Definition på kinesiska| Definition på holländska| Definition på hebreiska| Definition på tyska| Definition på koreanska| Definition på italienska| Definition på spanska| Definition på thailändska|