Wartość p


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


p-Value - wersja skrócona

Wspólnej metodologii ustalania jeśli populacja jest inna od drugiej. Zazwyczaj p-wartość mniejsza niż 0,05 wskazuje na statystycznie różnych populacjach.


p-Value - wersja długa

Wartość p jest prawdopodobieństwem uzyskania statystyczny badania co najmniej tak radykalna, jak ten, który był rzeczywiście przestrzegane, przy założeniu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa. Często "odrzuca hipotezę zerową", gdy wartość p jest mniejsza od poziomu istotności α (greckie alfa), który często jest 0,05 lub 0,01. Gdy hipoteza zerowa jest odrzucana, wynik mówi się, że istotne statystycznie.


Chartitnow

Advertising

Definicja w chińskim | Definicja w języku francuskim | Definicja w języku włoskim | Definicja w języku hiszpańskim | Definicja w języku niderlandzkim | Definicja w języku portugalskim | Definicja w języku niemieckim | Definicja w języku rosyjskim | Definicja w języku japońskim | Definicja w języku greckim | Definicja w języku tureckim | Definicja w języku hebrajskim | Definicja w języku arabskim | Definicja w języku szwedzkim | Definicja w języku koreańskim | Definicja w języku hindi | Definicja w języku wietnamskim | Definicja w języku polskim | Definicja w Tajlandii