Utwardzenie


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Utwardzenie - wersja skrócona

Najlepszym sposobem na wyjaśnienie tego zjawiska jest to, że gdy kawałek metalu jest zginać ("obrobione") ciągle staje się coraz bardziej twardy i trudny do gięcia i ostatecznie rozpada. Wyżarzania (patrz wyżej) w regularnych odstępach czasu zapobiega temu i pozwala na dalsze pracy. Zobacz także na zimno.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|