Weryfikacja


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Weryfikacja - wersja skrócona

Ustawa ustalenia, czy produkty i usługi są zgodne z określonymi wymogami.


Weryfikacja - wersja długa

Weryfikacja jest procesem kontroli jakości, który jest używany do oceny, czy produkt, usługę lub system jest zgodny z przepisami technicznymi, lub warunki narzucane na początku fazy rozwoju. Weryfikacja może być w rozwoju, skali, lub produkcji. Często jest to wewnętrzny proces.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|