Zmienna


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Zmienna - wersja skrócona

Cechą, która może przyjmować różne wartości. Lub pomiar


Zmienna - wersja długa

Zmienna jest wartość, która może ulec zmianie w zakresie danego problemu lub zestaw operacji. W przeciwieństwie do stałych jest wartość, która pozostaje bez zmian, choć często nieznanych lub nieokreślony. Pojęcia stałe i zmienne są podstawą wielu dziedzinach matematyki i jej zastosowań. "Stały" w tym kontekście nie należy mylić z stała matematyczna, która jest określona liczba niezależnych od zakresu konkretnego problemu.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|