Value Added


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Value Added - wersja skrócona

(1) Klient oparte perspektywy jakości, który jest używany przez służby, produkcji i organizacji sektora publicznego. Pojęcie wartości dodanej wymaga subiektywnej oceny skuteczności każdego kroku w procesie klienta. OR terminem używanym do opisania działań, które przekształcają wejścia na klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego), wyjście do użytku.

(2) niezbędnych funkcji, aktywności czy krok w procesie.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|