VDR


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


VDR - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Pojazd Data Recorder.

Znaczenie 2:

Recorder Dealer pojazdu

Znaczenie 3:

Verified wydania danych. Aby zaznaczyć, że moment, w którym Verified klasy "A" Dane Math (powszechnie określane jako Verified wydania danych [VDR]) dla wybranego tematu wydzielonych projekt jest dopuszczone do wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni z wyjątkiem każdej pozycji to nie ma wpływu na ścieżkę krytyczną lub opóźnienie jednego z buduje.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|