Łączna suma kwadratów


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Łączna suma kwadratów - wersja skrócona

Całkowita zmiana w analizie wariancji, który uzyskuje przez dodanie sumy kwadratów (SSB) między a suma kwadratów wewnątrz (SSW).


Łączna suma kwadratów - wersja długa

Całkowitej sumy kwadratów (TSS) to ilość, która pojawia się jako element standardowy sposób prezentacji wyników tych analiz. Jest on definiowany jako suma, ponad wszystkie obserwacje, kwadratów różnic każdej obserwacji z ogólnej średniej. W statystycznych modeli liniowych (szczególnie w standardowych modelach regresji), TSS jest sumą kwadratów różnic zmiennej zależnej i jej średniej grand.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|