Tiger Zespoły


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Tiger Drużyny - wersja skrócona

Zespoły z określonym celem określonym i krótkim czasie, aby osiągnąć cel.


Tiger Drużyny - wersja długa

Zespół tygrys jest grupa ekspertów wyznaczony do zbadania i / lub rozwiązania technicznego lub problemów systemowych. Termin może mieć początek w konstrukcji lotniczych, ale jest również stosowany w innych placówkach, w tym technologii informatycznych i zarządzania kryzysowego. Zespół tygrys jest opisany jako zespół undomesticated i nieskrępowany specjalistów technicznych, wybranych do ich doświadczenia, energii i wyobraźni, a przypisane do śledzenia bezlitośnie wszelkie możliwe źródło awarii w podsystemie statku kosmicznego.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|