TRANS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


TRANS - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Transmisji. Skrót.

Znaczenie 2:

W przypadku polimerów, przedrostek oznaczający typ struktury molekularnej. Dla niektórych nienasyconych atomów łańcucha węglowego w jednostce mer, jednego atomu strony lub grupy może znajdować się na jednej stronie łańcucha lub wprost na 180 pozycji obrotu. W trans struktury, dwie takie grupy, strony w tym samym mer znajdują się na przeciwnych stronach łańcucha (np. trans-izoprenu).


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|