Standardowe w procesie fotografii


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Standardowe w procesie Seryjne - wersja skrócona

Jeden z trzech elementów, które tworzą normy pracy. Jest to minimalna ilość części zawsze pod ręką do przetwarzania w czasie i między podprocesów. Pozwala pracowników do wykonywania pracy w sposób ciągły po kolei, powtarzając tę ​​samą czynność w kółko w tym samym celu. Zobacz też "standard pracy".


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|