Błąd standardowy średniej


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Błąd standardowy średniej - wersja skrócona

Odchylenie standardowe próbki środków.


Błąd standardowy średniej - wersja długa

Błąd standardowy średniej (SEM) to odchylenie standardowe w próbce oznacza oszacowanie średniej populacji. (Może być również postrzegana jako odchylenie standardowe błędu w próbce oznacza w stosunku do prawdziwej myśli, od średniej z próby jest nieobciążonym estymatorem). SEM jest zazwyczaj szacowane przez oszacowanie próbki odchylenie standardowe populacji (standardowe odchylenie próbki ) podzielone przez pierwiastek kwadratowy z wielkości próby (przy założeniu statystycznej niezależności wartości w próbie).


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|