Odchylenie standardowe


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Odchylenie standardowe - wersja skrócona

(1) zmiany miary obliczane jako pierwiastek kwadratowy z wariancji.

(2) (α). Pomiar średniej odległości wartości danych od ich wartości średniej. Nie taki sam jak poziom sigma.

(3) oblicza miarę zmiennym zdolności wskazujące na rozprzestrzenianie się zestaw danych wokół średniej.

(4) Odchylenie standardowe to średnia odległość z każdego punktu danych do średniej.


Odchylenie standardowe - wersja długa

Odchylenie standardowe jest szeroko stosowana miara zmienności i różnorodności stosowanych w statystyce i teorii prawdopodobieństwa. To pokazuje, jak wiele zmian lub "rozproszenie" jest od średniej (średnia lub oczekiwana wartość). Niskie odchylenie standardowe wskazuje, że punkty danych są bardzo zbliżone do średniej, podczas gdy wysokie odchylenie standardowe wskazuje, że punkty danych są rozłożone w szerokim zakresie wartości. Odchylenie standardowe populacji statystycznej, zbiór danych, lub rozkład prawdopodobieństwa jest pierwiastek kwadratowy z jego wariancji. To jest algebraicznie prostsze choć praktycznie słabsza niż średnie odchylenie bezwzględne. Przydatnych własności odchylenie standardowe jest to, że w przeciwieństwie do wariancji, jest wyrażone w tych samych jednostkach, co dane.

Oprócz wyrażenia zmienności populacji, odchylenie standardowe jest powszechnie używany do pomiaru zaufania wniosków statystycznych. Na przykład, margines błędu w danych wyborczych jest ustalana poprzez obliczenie oczekiwanych odchylenie standardowe w wynikach, jeśli tego samego badania miały być przeprowadzone kilka razy. Zgłoszone margines błędu wynosi zwykle około dwa razy odchylenie standardowe - promień 95 ufności procent. W nauce, naukowcy powszechnie raport odchylenie standardowe danych doświadczalnych, a tylko skutki, które wchodzą daleko poza zakres odchylenia standardowego są uważane za istotne statystycznie - normalny błąd losowy lub różnice w pomiarach jest w ten sposób odróżnić od związku przyczynowego zmian. Odchylenie standardowe jest również ważne w finansach, w których odchylenie standardowe od stopy zwrotu z inwestycji jest miarą zmienności inwestycji.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|