Seiketsu


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Seiketsu - wersja skrócona

Termin ten odnosi się do standaryzacji.


eiketsu - wersja długa

Seiketsu jest słowem, które odnosi się do japońskiej Standaryzacja podczas korzystania 5S to odnosi się do miejsca, gdzie w praktykach powinny być spójne i ujednolicone. Wszystkie stanowiska pracy do wykonywania określonej pracy powinny być identyczne. Wszyscy pracownicy wykonujący tę samą pracę powinny być w stanie pracować w dowolnej stacji z tych samych narzędzi, które są w tym samym miejscu, w każdej stacji.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|