SS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


SS - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Satellite Sensor (dot. Systemów Bag:.. EFS [Elektroniczny czujnik Przód] i SIS [Sensor Side Impact] Może zawierać ROS [rolki czujnika powyżej], AOS [automatyczny czujnik pasażerów] i innych ewentualnie)

Znaczenie 2:

Opisane część z punktów odniesienia wskazany (bez odchyleń zaznaczone na części).

Znaczenie 3:

Przesunięcie elektromagnetyczny.

Znaczenie 4:

Solid State

Znaczenie 5:

Sygnał prędkości.

Znaczenie 6:

Stal nierdzewna

Znaczenie 7:

Steady State

Znaczenie 8:

Super Sport

Znaczenie 9:

Wybór dostawcy


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|