SID


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


SID - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Wtórne Identyfikacja (C2C)

Znaczenie 2:

Development Information Service. Proces tworzenia serwisu informacyjnego w formacie użytkowej (np. CD, WEB, papier instrukcja obsługi).

Znaczenie 3:

Numer identyfikacyjny przesyłki. Liczba używanych przez organy celne w celu identyfikacji przesyłki przekraczania granicy. Ponadto, kontrola numer przypisany do transakcji ASN.

Znaczenie 4:

Dummy Side Impact.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|