System nagradzania


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


System nagradzania - wersja skrócona

W niektórych przypadkach może to odnosić się tylko do takich konkretnych elementów, jak wynagrodzenia i świadczenia, ale zazwyczaj termin ten obejmuje również takie wartości niematerialne i prawne "nagrody" za uznanie formalnych i nieformalnych, pochwały lub krytyki, "przywileje", odmiennego traktowania przez organy nadzoru, są "włączone" , dostęp do informacji i wielu innych czynników. Systemy nagradzania są potężne wpływy na zachowania organizacyjne i pracowników i konieczność starannego rozważenia i projektowania w celu zapewnienia dostosowania do celu i zasady organizacji.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|